Polityka prywatności

Strona Główna / WYROKI NSA W SPRAWACH KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

AKTUALNOŚCI

BLOGI

WYROKI NSA W SPRAWACH KAR PIENIĘŻNYCH ZA NARUSZENIE PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

Uwzględnione zostały wniesione przez naszą Kancelarię skargi kasacyjne dot. wymierzania przez organy ochrony środowiska administracyjnych kar pieniężnych na podstawie przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska.

W dniu 15 stycznia 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił 3 skargi kasacyjne złożone w imieniu naszego Klienta – globalnej spółki produkującej napoje gazowane. NSA uchylił wcześniejsze wyroki wojewódzkiego sądu administracyjnego, a także w sumie 6 decyzji organów obu instancji wymierzające administracyjne kary pieniężne na łączną kwotę 6 milionów złotych. Skarżącego we wszystkich sprawach reprezentowała radca prawny Anna Jargut.