Polityka prywatności

Strona Główna / Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander).

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zabezpieczenie w sprawie umowy frankowej Banku Zachodniego WBK S.A. (obecnie Santander).

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie, uznając zawarte w pozwie roszczenie o stwierdzenie nieważności umowy kredytowej za uprawdopodobnione, uwzględnił wniosek kancelarii i wstrzymał klientom kancelarii obowiązek płatności rat kredytu zawartego z dawnym Bank Zachodni WBK S.A. ( obecnie Santander Bank Polska S.A. ).

 

Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko bankom, już na etapie postępowania sądowego można uzyskać zwolnienie z konieczności zapłaty rat kredytu. Ostatnio zasadność głównych roszczeń kredytobiorców oraz zasady rozliczenia z bankami potwierdziła dodatkowo uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 07 maja  2021 roku, III CZP 6/21 mająca moc zasady prawnej.

Sprawę prowadzi r.pr. Tomasz Pigiel i apl. adw. Konrad Forystek z udziałem adw. Krzysztofa Jamrozika.