Polityka prywatności

Strona Główna / Zamek w Krasiczynie – SN przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Zamek w Krasiczynie – SN przyjął do rozpoznania skargę kasacyjną

Z przyjemnością informujemy, że Sąd Najwyższy w ramach przedsądu zdecydował o przyjęciu do rozpoznania skargi kasacyjnej przygotowanej przez Kancelarię Prawną Forystek w imieniu rodziny Sapiehów.

Jest to kolejny etap wieloletniej batalii prawnej o odzyskanie rodowej siedziby Sapiehów, tym razem w sprawie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. Przypomnieć należy, że nasi klienci uzyskali decyzję administracyjną potwierdzającą bezprawność nacjonalizacji w ramach dekretu PKWN o reformie rolnej stanowiącego ich własność Zamku w Krasiczynie i przed Sądem I instancji wygrali sprawę dotyczącą ujawnienia ich praw rzeczowych w księdze wieczystej. Z ramienia Kancelarii Prawnej Forystek sprawę prowadzą adw. dr Józef Forystek oraz r.pr. Barbara Labe.