Polityka prywatności

Strona Główna / ZASTRZEŻENIA W POSTĘPOWANIU NOTYFIKACYJNYM

AKTUALNOŚCI

BLOGI

ZASTRZEŻENIA W POSTĘPOWANIU NOTYFIKACYJNYM

W związku z dokonaniem przez Państwo Polskie notyfikacji Komisji Europejskiej projektu aktu prawnego tj. Ustawy o zmianie ustawy o grach hazardowych (numer powiadomienia 2014/0537/PL – H10), Kancelaria reprezentuje swoich Klientów przed Komisją Europejską w procedurze zgłaszania zastrzeżeń do notyfikowanego aktu. Niezgodność notyfikowanych [w trybie art. 8 ust. 1 Dyrektywy nr 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. (Dz.U.UE.L.98.204.37 z późn. zm.)] przepisów, wynika z naruszenia podstawowych swobód przewidzianych w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C115 z 9 maja 2008 roku).Sprawę prowadzi zespół prawników Kancelarii w składzie: adw. Józef Forystek, r.pr. Anna Jargut, adw. Anna Czakańska oraz adw. Bartosz Kosek.