Polityka prywatności

Strona Główna / Wszystkie aktualności

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Art. 49 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jego znaczenie dla właścicieli modyfikujących swoje nieruchomości.

Właściciel budynku chcący wprowadzić w nim różnorakiego rodzaju zmiany powinien zdawać sobie sprawę, iż w znaczącej liczbie przypadków budynek, którego jest właścicielem będzie stanowił egzemplarz utworu w rozumieniu prawa autorskiego. W niniejszym artykule zaznaczonych zostanie kilka najistotniejszych kwestii, o których

Więcej »

Zmiany dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Słowa kluczowe: Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, CRBR, nowelizacja   Dnie 31 października 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (dalej: „ustawa”), która wprowadziła istotne zmiany do regulacji

Więcej »

Skarga konstytucyjna w sprawie gruntu warszawskiego

Kancelaria złożyła skargę konstytucyjną o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 190 oraz art. 153  ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie, w jakim przepisy te wiążą sąd, któremu sprawa została przekazana do

Więcej »

Obowiązki członków rad nadzorczych a obowiązki informacyjne.

Członkowie rad nadzorczych spółek publicznych powinni mieć świadomość i pamiętać, że nie tylko zarząd odpowiada za prawidłową realizację obowiązków informacyjnych emitentów. Oczywiście „organ wykonawczy”, jakim jest zarząd, mając do tego odpowiednie narzędzia, procedury i służby, jest pierwszym, który przygotowuje i

Więcej »

Wsparcie prawne transakcji zbycia nieruchomości

Informujemy, że zakończyliśmy kolejny projekt – wsparcie prawne transakcji zbycia nieruchomości. Transakcja dotyczyła nieruchomości w Krakowie. Łączna wartość transakcji to ponad 28.000.000 złotych. Klientowi gratulujemy udanej transakcji. Projekt nadzorowany był przez radcę prawnego Przemysława Biedrawę i adwokata Marka Forystka.

Więcej »

Obsługa transakcji nabycia udziałów w spółce holdingowej

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym nasz Klient z sukcesem zakończył proces nabycia udziałów w spółce holdingowej z siedziba na terenie woj. małopolskiego. Łączna wartość transakcji to ponad 30.000.000,00 zł. Klientowi gratulujemy zakupu aktywów. Projekt był nadzorowany przez radcę

Więcej »

Miarkowanie kar umownych a odsetki za opóźnienie

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Kara umowna jest sankcją cywilnoprawną, która została przewidziana na wypadek naruszenia więzi obligacyjnej przez dłużnika. W razie niewykonania lub

Więcej »

Ostateczna wygrana ponad 40 mln

Z dużą satysfakcją informujemy, że po czteroletnim sporze uprawomocnił się wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 16 sierpnia 2021 roku uwzgledniający w całości roszczenia naszego Klienta (z branży projektowo – wykonawczej) oparte na art. 649 [4] k.c., w związku z

Więcej »