Datenschutzrichtlinie

GESCHÄFTSVERKEHR

BÖRSENGÄNGE UND WERTPAPIERE

„Wertpapier“ ist ein recht weiter Begriff. Eine unserer Kernkompetenzen auf diesem Gebiet ist das Wechsel- und Scheckrecht. Wegen der geringen Kosten und leichten Verfügbarkeit sind Wechsel zu einem universellen Sicherungsmittel im Geschäftsverkehr geworden. Darum beschäftigen wir uns Tag für Tag mit der Ausstellung von Wechseln und der gerichtlichen Geltendmachung von Forderungen aus Wechseln. Außerdem bieten wir juristische Beratung zur Emission von Aktien und Obligationen an; so erstellen wir Emissionsprospekte und führen Verfahren vor der Finanzaufsichtsbehörde durch. Wir verfügen auch über Erfahrung bei der Bestellung von Sicherheiten auf Wertpapieren (Registerpfandrecht, Sicherungsübereignung). Wir leisten juristische Beratung für alle an der Emission von Aktien oder Obligationen beteiligten Parteien, darunter Banken, Wertpapierhändler und Emittenten. 

 • obsługa prawna związana z emisją akcji i obligacji,
 • dochodzenie należności z papierów wartościowych,
 • zabezpieczenie roszczeń za pomocą papierów wartościowych,
 • przygotowywanie części prawnych prospektów emisyjnych w zakresie IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych,
 • przygotowywanie dokumentów informacyjnych wymaganych w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • wsparcie w postępowaniach przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd, w tym w trakcie procesu zatwierdzania prospektu emisyjnego przez Komisję Nadzoru Finansowego
 • pełnienie usług Autoryzowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu,
 • doradztwo w zakresie obowiązków informacyjnych (o czym szerzej możecie Państwo przeczytać tutaj).

   

 • ocena ryzyka zawiązana z nabyciem papierów wartościowych,
 • badanie ważności papierów wartościowych oraz doradztwo z zakresu szeroko rozumianych umów dotyczących papierów wartościowych.

Ponadto posiadamy doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie), prowadzenia postępowań sądowych, w których dochodzone są roszczenia z tytułu nabycia akcji i obligacji.

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest również prawo wekslowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się:

 • sporządzaniem deklaracji wekslowych,
 • wzorów weksli,
 • dochodzeniem należności z  weksli w postępowaniach sądowych oraz 
 • przygotowywaniem opinii i porad prawnych w zakresie prawa wekslowego.

   

Również emisja obligacji jest jednym z najefektywniejszych sposobów pozyskiwania kapitału, w związku z tym służymy doradztwem prawnym podmiotom uczestniczącym w procesie emisji obligacji, przede wszystkim emitentom, poprzez wsparcie w sporządzaniu pełnej dokumentacji związanej z emisją. Z uwagi na obowiązkową dematerializację obligacji, w powyższym zakresie współpracujemy z domami maklerskimi.