MACIEJ PYDYN

Urodzony w 1991 roku. W 2014 roku ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego, prowadzoną przez wykładowców z Columbus School of Law The Catholic University of America w Waszyngtonie (D.C.). W 2016 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pracę magisterską zatytułowaną „Zjednoczone Królestwo a Rozporządzenie spadkowe Unii Europejskiej” poświęcił porównaniu spadkowych norm prawa prywatnego międzynarodowego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii …

MACIEJ PYDYN Read More »