Prawo autorskie oraz jego rodzaje

Prawo autorskie to rodzaj własności intelektualnej, która chroni utwory twórcy. Przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia […]

Prawo autorskie oraz jego rodzaje Read More »