Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024]

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku i zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Tym samym wyrok Sądu I instancji – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, stał się prawomocny. Sąd podzielił stanowisko […]

Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024] Read More »