Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie

Wdrażanie sformalizowanych procedur podatkowych w firmach staje się w ostatnich latach coraz popularniejszym rozwiązaniem. Realizując swoją politykę podatkową podatnicy mają możliwość wdrożenia procedur dotyczących choćby należytej staranności w podatku VAT, czy w podatku u źródła, bądź również procedury dotyczącej wywiązywania się z obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych. Nie zawsze są to procedury obowiązkowe do […]

Wewnętrzne procedury podatkowe w firmie Read More »