Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek

Odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie wydania decyzji administracyjnej. „Palestra” 2017, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r. (sygn. akt P 6/13). „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2016, nr 3.

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Możliwość stwierdzenia nieważności umowy spółki z o.o. na podstawie art. 58 KC po upływie pięciu lat od rejestracji spółki. „Monitor Prawniczy” 2014, nr 6.

Pobierz

Przemysław Biedrawa

Przedmiot zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy w postępowaniu upadłościowym wobec emitentów obligacji jako osobna masa upadłości. „Monitor Prawniczy” 2012, nr 20.

Pobierz

Józef Forystek

Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa w sprawach reprywatyzacyjnych. „Transformacje Prawa Prywatnego” 2011, nr 3.

Pobierz

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630,
tel: +48 (12) 62 80 400,
tel: +48 (17) 22 42 102