Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek

Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2009r., III CSK 30/09. „Rejent” 2010, nr 6.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa do postanowienia TK z 1 marca 2010 r. – P 107.08. „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2010, nr 3.

Pobierz

Józef Forystek

Glosa. Grunty warszawskie – oddanie gruntu zamiennego w użytkowanie wieczyste. „Monitor Prawniczy” 2010, nr 13.

Pobierz

Józef Forystek, Adam Starczewski

Przedawnienie roszczeń o odszkodowanie za szkody spowodowane bezprawną decyzją administracyjną (Krytyczne uwagi na tle postanowienia Sądu Najwyższego z 9 lipca 2009 r., III CZP 47/09). „Przegląd Sądowy” 2010, nr 4.

Pobierz

Agata Adamczyk

Pułapki w umowach handlowych zawieranych z kontrahentem zagranicznym. „Gazeta Prawna” 31 marca 2009.

Pobierz

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630,
tel: +48 (12) 62 80 400,
tel: +48 (17) 22 42 102