Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Józef Forystek

Ochrona praw osób małoletnich w postępowaniu wywłaszczeniowym. „Przegląd Prawa Publicznego” 2021, nr 7-8.

Pobierz

Daniel Trędkiewicz

Udostępnianie danych osobowych usługobiorcy korzystającego z usług on-line na żądanie innych podmiotów niż organy państwa,  „Magazyn ODO Ochrona Danych Osobowych” 2021, nr 14

Pobierz

Józef Forystek

Skutki jedności stosunku materialnoprawnego (na przykładzie prawa do rekompensaty zabużańskiej), „Państwo i Prawo” 2020, nr 11.

Pobierz

Józef Forystek

Wskazanie osoby uprawnionej do rekompensaty zabużańskiej a zasada tempus regit factum – uwagi na marginesie glosy Anny Korzeniewskiej-Lasoty do wyroku NSA z 24 września 2019 r., I OSK 2808/17, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa

Pobierz

Józef Forystek

Waloryzacja przedwojennych zobowiązań pieniężnych a sprawa przeliczania hipotek i kapitałów zakładowych spółek handlowych. „Rejent” 2020, nr 5.

Pobierz

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630,
tel: +48 (12) 62 80 400,
tel: +48 (17) 22 42 102