Polityka prywatności

PUBLIKACJE

Łukasz Gładki

Wniesienie wkładów przez akcjonariusza do spółki komandytowo-akcyjnej przed jej rejestracją. „Prawo Spółek” 2009, nr 9.

Pobierz

Agata Adamczyk

Prawa ze spółki cywilnej wchodzą do majątku osobistego małżonka-wspólnika. „Gazeta Prawna” 21 lipca 2009.

Pobierz

Agata Adamczyk

Sytuacja wierzycieli zabezpieczonych rzeczowo w transgranicznym postępowaniu upadłościowym. „Przegląd Prawa Handlowego” 2009, nr 5.

Pobierz

Józef Forystek

Nieakt (Actum non existens) w demokratycznym państwie prawa Transformacje. „Prawa Prywatnego” 2001, nr 2.

Pobierz

Józef Forystek

Kij w mrowisko. Czy dekret PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej jest niekonstytucyjny. „Rzeczpospolita” 31 lipca 2000.

Pobierz

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (22) 89 09 630,
tel: +48 (12) 62 80 400,
tel: +48 (17) 22 42 102