Polityka prywatności

CHF

Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024]

Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację banku i zasądził na rzecz klientów Kancelarii zwrot kosztów postępowania apelacyjnego wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od tej kwoty od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do dnia zapłaty. Tym samym wyrok Sądu I instancji – Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie, stał się prawomocny. Sąd podzielił stanowisko […]

Wygrana w sprawie tzw. sankcji kredytu darmowego udzielonego w CHF przeciwko mBank przed SO w Warszawie [9 lutego 2024] Read More »

Prawomocna wygrana z mBank – ponad 3.200.000,00 zł do zwrotu

Z przyjemnością informujemy o kolejnej rekordowej wygranej naszej Kancelarii z mBank, tym razem przed Sądem Apelacyjnym w Lublinie. Sąd Apelacyjny oddalił apelację banku i utrzymał w całości wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach zasądzający na rzecz klientów wszelkie żądane kwoty w PLN i CHF z odsetkami od dnia wezwania do zapłaty, łącznie ponad 3.200.000,00 PLN Sąd Apelacyjny

Prawomocna wygrana z mBank – ponad 3.200.000,00 zł do zwrotu Read More »