Polityka prywatności

Prawo autorskie

Czym są prawa zależne do utworu?  Definicja, udzielenie zezwolenia na wykonanie prawa zależnego oraz sposoby przeniesienia praw zależnych.

Prawa zależne do utworu są to prawa przysługujące twórcy utworu pierwotnego (np. autorowi książki) do opracowania utworu (tj. utworu zależnego, np. scenariusza lub adaptacji filmowej). Prawa zależne sprowadzają się do uprawnienia twórcy utworu pierwotnego do zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania (np. wykorzystywania scenariusza w celu realizacji adaptacji filmowej, a następnie rozpowszechnianie tej adaptacji). […]

Czym są prawa zależne do utworu?  Definicja, udzielenie zezwolenia na wykonanie prawa zależnego oraz sposoby przeniesienia praw zależnych. Read More »

Prawo autorskie oraz jego rodzaje

Prawo autorskie to rodzaj własności intelektualnej, która chroni utwory twórcy. Przedmiotem prawa autorskiego zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509) jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia

Prawo autorskie oraz jego rodzaje Read More »