High Frequency Trading (HFT)

High Frequency Trading jest najbardziej wpływową techniką inwestycyjną, od czasu gdy zaczęto wykorzystywać superkomputery. Transakcję odbywają się z prędkością bliską prędkości światła, a coraz więcej firm HFT przenosi swoje farmy serwerów bezpośrednio w pobliże komputera giełdowego. Firmy HFT inwestują biliony dolarów, walcząc o milisekundy. Technika ta Continue reading

Więcej...

DPSN 2021 skierowane do konsultacji publicznych.

Giełda Papierów Wartościowi w Warszawie S.A. skierowała do konsultacji publicznych projekt „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” (roboczo zwany „DPSN 2021”). Giełda planuje, że nowe zasady wejdą w życie na początku 2021 roku. Jeżeli tak się stanie, emitencie nie będą mieli zbyt wiele czasu, aby dokładnie przeanalizować Continue reading

Więcej...

Zmiany rozporządzania MAR

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wejdą w życie zmiany rozporządzania MAR. Będą to pierwsze zmiany tego rozporządzenia, po jego wejściu w życie w lipcu 2016 roku. Nie jest to obszerna nowelizacja obszerna, wynikająca z rewizji już kilkuletniego aktu unijnego, jednak wymaga zwrócenia na nią uwagi m.in. w związku z wprowadzeniem uproszczeń dla Continue reading

Więcej...

Obowiązki informacyjne a koronawirus

Polski organ nadzorczy przekazał komunikat, dotyczący zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), związanych z pandemią koronawirusa. Obejmują one w szczególności:

• Ujawnianie informacji rynkowych – Emitenci powinni jak najszybciej ujawnić wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy Continue reading

Więcej...

Znaczne pakiety akcji a informacja poufna

Jedną z ważniejszych zasad rynku kapitałowego jest przejrzystość struktur akcjonariatu spółek, których akcje dopuszczone zostały do publicznego obrotu. Uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji zapewniają inwestorom bieżące i oparte o jednakowe standardy monitorowanie zmian udziałów przez akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu emitentów.
W pierwszej kolejności to na inwestorów Continue reading

Więcej...

Przedawnienie kar KNF

Prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne często nastręcza im trudności. Szczególnie w mniejszych spółkach, które nie posiadają odpowiedniego kapitału ludzkiego i rozbudowanych działów IR, zdarzają się mniejsze lub większe „niedociągnięcia”. Także na insiderach oraz akcjonariuszach emitentów spoczywają obowiązki związane z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Niestety, każdy błąd Continue reading

Więcej...