Firmowy rower a podatek VAT

W ostatnim czasie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotycząca możliwości odliczenia VAT od zakupu roweru, w której jednocześnie stwierdził, iż za każde prywatne użycie firmowego sprzętu podatnik musi naliczyć podarek VAT należny.

W stanie faktycznym – podatnik – doradca podatkowy rozważał zakup roweru, Continue reading

Więcej...

Czym są prawa zależne do utworu? Definicja, udzielenie zezwolenia na wykonanie prawa zależnego oraz sposoby przeniesienia praw zależnych.

Prawa zależne do utworu są to prawa przysługujące twórcy utworu pierwotnego (np. autorowi książki) do opracowania utworu (tj. utworu zależnego, np. scenariusza lub adaptacji filmowej). Prawa zależne sprowadzają się do uprawnienia twórcy utworu pierwotnego do zezwolenia na rozporządzanie i korzystanie z opracowania (np. wykorzystywania scenariusza w celu realizacji adaptacji filmowej, a następnie rozpowszechnianie tej adaptacji). Continue reading

Więcej...

Fundacja rodzinna – nowa osoba prawna w polskim porządku prawnym

W dniu 26 stycznia 2023 r. została uchwalona ustawa o fundacji rodzinnej. Po upływie 3 miesięcy od daty jej publikacji zacznie obowiązywać. Warto więc zapoznać się z najważniejszymi zagadnieniami regulowanymi tą ustawą. Wprowadza ona do polskiego porządku prawnego nowy rodzaj osoby prawnej – fundację rodzinną, która Continue reading

Więcej...

Zarząd sukcesyjny. Tylko 2 miesiące na ustanowienie zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą

W przypadku śmierci przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą zasady zarządzania jego przedsiębiorstwem oraz kontynuowania działalności gospodarczej wykonywanej z wykorzystaniem tego przedsiębiorstwa regulują przepisy ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw. Celem przedmiotowej ustawy jest Continue reading

Więcej...

Publiczny charakter rejestru beneficjentów rzeczywistych zakwestionowany przez TSUE.

W dniu 22 listopada 2022 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE” lub „Trybunał”) wydał w połączonych sprawach C-37 i C-601/20 wyrok, w którym za nieważny uznał przepis zmieniający Dyrektywę AML (skrót od „anti-money laundering”, oznaczającego przeciwdziałanie praniu pieniędzy) w zakresie, w którym nowe brzmienie tego przepisu nakładało na państwa Continue reading

Więcej...

Ulga IP-BOX a odzyskanie przez programistów nadpłaty podatku za lata 2019-2021

Ulga IP-BOX została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r. i jest to rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta polega na możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania podatku dochodowego związanego z prawem własności intelektualnej, które podlega ochronie prawnej.  Prawa własności intelektualnej muszą Continue reading

Więcej...

Kto musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych?

Przepisy RODO wprowadziły do polskiego systemu prawnego instytucję Inspektora Ochrony Danych (IOD), który zastąpił dawnego Administratora Bezpieczeństwa Informacji (ABI), którego wyznaczenie w Polsce było fakultatywne. Obecnie wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych (IOD) z zasady nie zawsze jest obligatoryjne, poza trzema przypadkami określonymi w art. Continue reading

Więcej...

Termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest przeprowadzenie raz w roku zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Zgodnie z art. 231 § 1 KSH zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Niemniej jednak termin do zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok w spółkach z o.o. Continue reading

Więcej...

Ustawa o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej – nowe obowiązki dostawców poczty elektronicznej

Krajowy ustawodawca zauważył, że komunikacja elektroniczna stanowi narzędzie powszechnie wykorzystywane w życiu codziennym przez współczesne społeczeństwo informacyjne. Z usług dostarczanych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych codziennie korzysta wiele milionów osób. Usługi te są również coraz szerzej i w sposób bardziej wyszukany wykorzystywane przez przestępców w celu wyrządzenia szkód po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych, Continue reading

Więcej...