Polityka prywatności

Strona Główna / Wszystkie blogi

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z Konstytucją

Epidemia spowodowana wirusem Sars-Cov-2 w sposób istotny wpłynęła na funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Bardzo dotkliwe skutki takiego stanu rzeczy odczuwają przedsiębiorcy, którzy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a nierzadko nakładane są na nich kary administracyjne. Okazuje się jednak, że jest

Więcej »

Kolejne zabezpieczenie roszczenia Frankowicza wobec mBank

Z przyjemnością informujemy, że w kolejnej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie „frankowej” dotyczącej kredytu indeksowanego w CHF, tym razem wobec mBank, uzyskaliśmy zabezpieczenia roszczenia powoda na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie dalszych płatności rat kapitałowych kredytu, które wynoszą 5.000 zł

Więcej »

High Frequency Trading (HFT)

High Frequency Trading jest najbardziej wpływową techniką inwestycyjną, od czasu gdy zaczęto wykorzystywać superkomputery. Transakcję odbywają się z prędkością bliską prędkości światła, a coraz więcej firm HFT przenosi swoje farmy serwerów bezpośrednio w pobliże komputera giełdowego. Firmy HFT inwestują biliony

Więcej »

Zatory płatnicze jako czyn nieuczciwej konkurencji

Celem ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych jest polepszanie jakości prawnej transakcji handlowych poprzez zmniejszenie negatywnego zjawiska zatorów płatniczych, polegających na nieterminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań z transakcji handlowych. Zatory wynikają

Więcej »

Czy sprzedaż mieszkania/lokalu należy oznaczyć kodem GTU_10?

Oznaczanie symbolami grup towarowo-usługowych (GTU) jest nowym obowiązkiem nałożonym na podatników. Wprowadzone przepisy budzą wiele wątpliwości, w związku z czym rodzi się szereg pytań o to, czy daną transakcję należy oznaczyć kodem GTU, a jeżeli tak to którym. Przykładowo pojawia

Więcej »

DPSN 2021 skierowane do konsultacji publicznych.

Giełda Papierów Wartościowi w Warszawie S.A. skierowała do konsultacji publicznych projekt „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021” (roboczo zwany „DPSN 2021”). Giełda planuje, że nowe zasady wejdą w życie na początku 2021 roku. Jeżeli tak się stanie, emitencie nie

Więcej »

Co w sytuacji kiedy pracownik nie wykona testu na COVID-19 ?

W obecnie panującej sytuacji, nie wszystkie firmy, korporacje czy urzędy postanowiły przejść na pracę zdalną. Wiele przedsiębiorstw nadal pracuje w trybie stacjonarnym. Co prawda, pracodawcy w większości przypadków zapewniają podstawowe środki higieny, a także dbają o to, aby pomiędzy stanowiskami

Więcej »