Polityka prywatności

Strona Główna / Wszystkie blogi

AKTUALNOŚCI

BLOGI

Sądowe wstrzymanie płatności rat kredytu frankowego.

Z przyjemnością informujemy o kolejnym zabezpieczeniu uzyskanym w sprawie „frankowej”. Tym razem sąd, uwzględniając w całości wniosek kancelarii, zakazał mBankowi  dokonywania potrąceń rat kredytu z rachunku kredytodawcy na czas procesu. Postanowienie podlega natychmiastowemu wykonaniu.   Zachęcamy do wszczynania spraw przeciwko

Więcej »

Zarzut potrącenia w procesie cywilnym – aspekty praktyczne

Czym jest potrącenie?   Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do

Więcej »

Wstrzymanie płatności rat kredytu „frankowego” – kolejne zabezpieczenie

Z przyjemnością informujemy, że w kolejnej prowadzonej przez naszą Kancelarię sprawie „frankowej”, dotyczącej tym razem kredytu denominowanego w CHF, uzyskaliśmy wobec banku PKO BP zabezpieczenie roszczenia powodów na czas trwania procesu poprzez wstrzymanie dalszych płatności rat kredytu. Postanowienie wydał Sąd Okręgowy w Siedlcach, I Wydział Cywilny.  

Więcej »

Wejście na NewConnect – przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę akcyjną

W ostatnich latach można zaobserwować ogromny wzrost zainteresowania rynkiem NewConnect zarówno wśród inwestorów, jak i emitentów lub przyszłych emitentów, którzy prowadzą dotychczasową działalność w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek osobowych czy jako przedsiębiorcy wykonujący jednoosobową działalność gospodarczą. Status spółki

Więcej »

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Niespełna pół roku od momentu rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („Rejestr”) pojawił się rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która reguluje funkcjonowanie Rejestru. Na wstępie warto podkreślić, że

Więcej »

Prawo do zasiłku postojowego a wykładnia sądowa.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zwana dalej „ustawą covidową”, wprowadziła świadczenie postojowe. Świadczenie postojowe co do zasady stanowi jednorazową wypłatę,

Więcej »