IP Box łączy się z B+R

Z preferencji podatkowych wynikających z ulgi badawczo- rozwojowej oraz IP BOX można korzystać jednocześnie w tym samym roku podatkowym.

O uldze B+R pisaliśmy już wcześniej. Dla przypomnienia polega ona na możliwości ponownego zaliczenia wydatków kwalifikowanych do kosztów uzyskania przychodu, które wcześniej już zostały zaliczone do kosztów podatkowych, tym Continue reading

Więcej...

Komornik bez VAT

Wątpliwości, które należało rozwiać pojawiły się początkiem roku wraz ze zmianą przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej przez komorników sądowych.  

W interpretacji ogólnej wydanej 15 kwietnia 2019 roku przez Ministra Finansów (nr PT9.8101.1.2019), uznano, że komornicy nie świadczą usług w tradycyjnym rozumieniu i tym samym nie są podatnikami podatku od towarów Continue reading

Więcej...

Odzyskana po wywłaszczeniu nieruchomość bez PIT

Wyrokiem z dnia 4 kwietnia 2019 roku (sygn. akt I FSK 1420/17) Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w przypadku zwrotu wywłaszczonej nieruchomości następuje przywrócenie stosunków prawnych przed wywłaszczeniem i tym samym, zdarzenia takiego nie można traktować jak nabycie nieruchomości.

Przedmiotowa sprawa dotyczyła nabycia w drodze spadku roszczenia o zwrot Continue reading

Więcej...

Ulga B+R łączy się z 50 % KUP

Konstrukcja ulgi B+R sprowadza się do tego, że przedsiębiorca dzięki jej zastosowaniu może uzyskać korzyść, poprzez możliwość dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych poniesionych na działalność badawczo- rozwojową od podstawy opodatkowania, mimo tego że wydatki takie stanowiły już koszt uzyskania przychodów.

Warto zaznaczyć, że zastosowanie ulgi na badania i rozwój Continue reading

Więcej...

ZMIANA WŁAŚCICIELA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. A ZWROT DOPŁAT W ŚWIETLE PODATKU DOCHODOWEGO

Zwrot dopłat w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością został uregulowany w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z art. 177 ksh umowa spółki może zobowiązać wspólników do dokonywania dopłat w granicach liczbowo oznaczonej wysokości w stosunku do ich udziału. Ważnym jest, że dopłaty takie mogą podlegać zwrotowi, pod warunkiem, że nie są wymagane na pokrycie straty Continue reading

Więcej...

NAJEM NIERUCHOMOŚCI MIESZKALNYCH A PODATEK VAT

Stanowisko fiskusa w sprawie sposobu opodatkowania najmu nieruchomości do tej pory było co do zasady jednolite. W wydawanych interpretacjach uznawano, że ze zwolnienia z VAT najmu nieruchomości można korzystać, jeżeli końcowy odbiorca usługi wykorzystuje ją na cele mieszkaniowe.

Zgodnie bowiem z art. 43 ust 1 pkt 36 ustawy o VAT zwalnia Continue reading

Więcej...

Funkcja ochronna interpretacji a zwrot nadwyżki VAT

Funkcja ochronna interpretacji prawa podatkowego wynika bezpośrednio z brzemienia art. 14k Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym zastosowanie się do interpretacji indywidualnej, nieuwzględnionej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej nie może szkodzić wnioskodawcy.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 21 marca 2019 roku (sygn. akt I FSK 2082/18) stwierdził, że funkcja ochronna, Continue reading

Więcej...

Fiskus chce mieć więcej informacji

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw ma głównie na celu dostosowanie prawa krajowego do wymogów unijnych. Jednakże przewiduje ona również zmiany dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych. W konsekwencji podatnicy, chcący uzyskać interpretację dotyczącą transakcji z podmiotem zagranicznym, zobowiązani będą Continue reading

Więcej...

Spór z fiskusem spółki komandytowo-akcyjnej

Wyrokiem NSA (sygn. akt II FSK 624/17) zakończył się spór z fiskusem dotyczący tego, czy spółkę komandytowo- akcyjną należy traktować jako spółkę osobową czy jako spółkę kapitałową.

Wszystko zaczęło się od pytania notariusza dotyczącego tego czy nadwyżka wkładów akcjonariuszy ponad wartość nominalną obejmowanych przez nie w zamian akcji Continue reading

Więcej...

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 tylko w formie elektronicznej

Sporządzanie sprawozdań finansowych ma na celu dostarczenie szerokiemu kręgu odbiorców informacji o pozycji finansowej ich kontrahentów. Niedawno podstawowym sposobem na zbadanie sprawozdania finansowego kontrahenta było zamówienie akt konkretnego podmiotu i odwiedzenie miejscowego wydziału sądu rejestrowego w celu ich przeglądania. W praktyce, z uwagi na okres oczekiwania Continue reading

Więcej...