Ulga IP-BOX a odzyskanie przez programistów nadpłaty podatku za lata 2019-2021

Ulga IP-BOX została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2019 r. i jest to rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga ta polega na możliwości skorzystania z preferencyjnej 5% stawki opodatkowania podatku dochodowego związanego z prawem własności intelektualnej, które podlega ochronie prawnej.  Prawa własności intelektualnej muszą Continue reading

Więcej...

Tokeny mogą być zwolnione z VAT jako środek płatniczy

W ostatnich latach, zapewne dzięki perspektywie ogromnego zysku niezwykle popularne stało się inwestowanie w kryptowaluty.  Na rynku pojawiają się również różnego rodzaju tokeny, które mogą spełniać wiele funkcji a ich ceny sięgają nawet wielu milionów dolarów. Zazwyczaj, analogicznie do kryptowalut, tworzone są one Continue reading

Więcej...

Sprzedaż odzyskanych nieruchomości wywłaszczonych dekretem Bieruta nie podlega PIT

Z przyjemnością informujemy o nowowydanej, korzystnej interpretacji podatkowej dla naszego klienta.

W indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej dnia 28 grudnia 2021 roku znak: 0113-KDIPT2-2.4011.899.2021.2.ACZ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że stanowisko przedstawione w przygotowanym przez kancelarię wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest Continue reading

Więcej...

Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej niezgodnie z Konstytucją

Epidemia spowodowana wirusem Sars-Cov-2 w sposób istotny wpłynęła na funkcjonowanie naszego społeczeństwa. Bardzo dotkliwe skutki takiego stanu rzeczy odczuwają przedsiębiorcy, którzy zostali pozbawieni możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, a nierzadko nakładane są na nich kary administracyjne. Okazuje się jednak, że jest dla nich nadzieja. Zapadł Continue reading

Więcej...

Czy sprzedaż mieszkania/lokalu należy oznaczyć kodem GTU_10?

Oznaczanie symbolami grup towarowo-usługowych (GTU) jest nowym obowiązkiem nałożonym na podatników. Wprowadzone przepisy budzą wiele wątpliwości, w związku z czym rodzi się szereg pytań o to, czy daną transakcję należy oznaczyć kodem GTU, a jeżeli tak to którym.

Przykładowo pojawia się pytanie czy sprzedaż lokali powinna być oznaczona kodem Continue reading

Więcej...

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną –jak zabezpieczyć interes przedsiębiorstwa w obliczu nadchodzących zmian podatkowych?

Wprowadzenie opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych, które zacznie co do zasady obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku, nie jest dobrą informacją dla przedsiębiorców. Można by nawet rzecz, iż w okresie panującej pandemii jest to informacja fatalna. Jak ustrzec się przed negatywnymi konsekwencjami mających wejść w życie zmian? Continue reading

Więcej...

IP-BOX w większości dla programistów

Interpretacje podatkowe dotyczące możliwości skorzystania z ulgi IP-BOX w większości dotyczą wytworzenia oprogramowania komputerowego. Efektem takiego stanu rzeczy jest fakt, że w przeważającej części to właśnie programiści korzystają z preferencyjnej 5 % stawki podatku.

Samo uzyskanie pozytywnej interpretacji nie jest jednak wystarczające. Podatnik powinien bowiem prowadzić Continue reading

Więcej...

Przekształcenie spółek komandytowych sposobem na zachowanie transparentności podatkowej .

Planowane przez ustawodawcę zmiany w zakresie wprowadzenia podwójnego opodatkowania spółek komandytowych powoduje konieczność poszukiwania przez przedsiębiorców rozwiązań, które pozwolą im zachować transparentność podatkową.

Zmiany, które pierwotnie miały wejść w życie 1 stycznia 2021 roku, być może zostaną wprowadzone nieco później, tj. od 1 maja 2021 roku. Należy Continue reading

Więcej...

Wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka zwolnieni z podatku od spadków i darowizn

Od dnia 27 października 2020 roku rozszerzony zostanie krąg osób zwolnionych z konieczności uiszczania podatku od spadków i darowizn.

Zgodnie z nowododanym do artykułu 14. Ustawy o podatku od spadków i darowizn ustępem 4a.: za zstępnych w rozumieniu ustawy będą uważane również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu Continue reading

Więcej...

Fundacje rodzinne jako element zabezpieczający sukcesję biznesu

W Ministerstwie Rozwoju przy współpracy z Ministerstwem Finansów trwają prace legislacyjne dotyczące fundacji rodzinnych, które mają być odpowiedzią na brak regulacji zapewniających bezpieczeństwo dokonania sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Celem działalności fundacji rodzinnej miałoby być zarządzanie majątkiem firmy i jego ochrona, zgodnie z wolą określoną przez fundatora, w tym Continue reading

Więcej...