CIT/PIT

  • Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów sporządzamy audyty podatkowe oraz udzielamy wsparcia w zakresie wdrażania rekomendowanych rozwiązań. Udzielamy porad i sporządzamy opinie z zakresu obowiązków podatkowych związanych z zawieranymi transakcjami handlowymi. Pomagamy klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z cenami transferowymi. Proponujemy rozwiązania, których celem jest zwiększenie efektywności podatkowej przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego. Sporządzamy wnioski o interpretacje podatkowe oraz reprezentujemy klientów w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102