UMOWY

  • negocjowanie i przygotowywanie licznych umów z zakresu szeroko pojętego procesu budowlanego (np. o przygotowanie dokumentacji architektonicznej, o przeniesienie praw autorskich, o nadzór inwestorski, o budowę dużych obiektów przemysłowych, handlowych, biurowych i mieszkaniowych; o budowę fermy wiatrowej);
  • negocjowanie umów związanych z korzystaniem przez klub piłkarski z nowowybudowanego stadionu piłkarskiego.

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102