TRANSAKCJE M&A, VENTURE CAPITAL, PRIVATE EQUITY

 • udział w przejmowaniu kilkunastu spółek-hurtowni przez spółkę publiczną i ich konsolidacja - łączna wartość transakcji ok. 200.000.000 PLN (2007-2008);
 • udział i przygotowanie transakcji nabycia ukraińskiej spółki akcyjnej (dużego przedsiębiorstwa) przez polską spółkę akcyjną (2007);
 • udział i przygotowanie transakcji nabycia serbskiej spółki akcyjnej (dużego przedsiębiorstwa) przez polską spółkę akcyjną (2007);
 • przygotowywanie audytów prawnych (due dilligence) przy licznych wielomilionowych transakcjach akwizycji, tj. zakupu większościowych pakietów działów i akcji w polskich spółkach handlowych oraz zakupu i sprzedaży przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw, a także przygotowywanie zabezpieczeń prawnych (audyty) przy nabywaniu środków trwałych o dużej wartości;
 • zakładanie (rejestracja) i likwidacja licznych spółek celowych (SPV) i innych (np. shelf companies), w tym zakładanie i rejestracja licznych spółek developerskich, w tym optymalnych podatkowo spółek cypryjskich;
 • optymalizacja grup kapitałowych - przekształcanie, zakładanie (rejestracja) i likwidacja oraz łączenie spółek (również z udziałem podmiotów zagranicznych) w celu uzyskania optymalnej podatkowo struktury grupy kapitałowej - wartość jednej z przekształcanych dotychczas grup kapitałowych to ok. 1.000.000.000 EUR;
 • bieżący udział w wielu transakcjach nabywania przez naszych Klientów istotnych aktywów: akcji, udziałów, przedsiębiorstw i ich części, nieruchomości (np. 110.000.000 PLN), środków trwałych (np. pasażerskie samoloty odrzutowe - ok. 100.000.000 PLN), wartości niematerialnych i prawnych (znaki towarowe, licencje patenty, projekty, know-how) - zazwyczaj o wielomilionowej wartości;
 • zakładanie (rejestracja) i likwidacja licznych spółek, w tym spółek komandytowo-akcyjnych dla inwestorów zagranicznych (brytyjskich, niemieckich, francuskich, włoskich, norweskich i słowackich);
 • przygotowanie przekształceń spółek cywilnych oraz spółek jawnych w spółki kapitałowe, a spółek kapitałowych w spółki osobowe (np. w SKA);
 • reprezentowanie podmiotów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przygotowywanie wniosków o zgodę na konsolidację przedsiębiorców;
 • przygotowywanie i rejestracja struktur holdingowych, w tym funduszy: Venture Capital i Private Equity;
 • obsługa transakcji z udziałem funduszy Mezzanine;
 • Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarkopol S.A. (2012 – nadal) - badanie stanu prawnego; - negocjacje umowy; - negocjacje pakietu socjalnego ze stroną społeczną;
 • Zbycie spółki zależnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – tj. udziałów spółki Autozak Sp. z o.o. w Kędzierzynie – Koźlu (2012) - nadzór prawny nad pracami komisji; - udział w negocjacjach; - zabezpieczenie prawne transakcji;
 • Zbycie spółki zależnej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – tj. udziałów spółki Hotel „Azoty” Sp. z o.o. w Ustce (2013) - nadzór prawny nad pracami komisji; - udział w negocjacjach; - zabezpieczenie prawne transakcji;
 • Zbycie instalacji rerafinacji olejów przepracowanych wraz z nieruchomością i przekazanie obsługi (początkowo dzierżawa potem sprzedaż i przejście pracowników zakładu) należącej do spółki VARIANT S.A. (2012) - przygotowanie struktury transakcji, - udział w negocjacjach, przygotowanie umów, - zabezpieczenie prawne transakcji;
 • Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki VARIANT S.A. zagranicznej grupie kapitałowej (2013) - przygotowanie struktury transakcji, - udział w negocjacjach, przygotowanie umów, - zabezpieczenie prawne transakcji;
 • Due diligence polskiego klubu żużlowego należącego do Ekstraligi (3-krotnego mistrza Polski);
 • Udział i przygotowanie wielomilionowej transakcji nabycia słoweńskiej spółki (dużego przedsiębiorstwa) przez spółkę polską (2013).

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102