Polityka prywatności

AKCYZA

  • Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, w ramach świadczonych usług dokonujemy analiz skutków planowanych transakcji w zakresie podatku akcyzowego celem ograniczenia ryzyka oraz ustalenia możliwych oszczędności podatkowych. Bieżąco monitorujemy zmiany przepisów oraz oceniamy ich wpływ na działalność Klientów.