DORADZTWO PODATKOWE

AKCYZA

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów, w ramach świadczonych usług dokonujemy analiz skutków planowanych transakcji w zakresie podatku akcyzowego celem ograniczenia ryzyka oraz ustalenia możliwych oszczędności podatkowych. Bieżąco monitorujemy zmiany przepisów oraz oceniamy ich wpływ na działalność Klientów.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63