OBRÓT GOSPODARCZY

BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

Obsługa sektora bankowego, zarówno w zakresie bankowości detalicznej, jak i korporacyjnej, to jedna z naszych głównych specjalizacji. Świadczyliśmy lub świadczymy usługi prawne na rzecz kilku z największych banków w Polsce. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy przy przeprowadzaniu wszelkich transakcji bankowych i finansowych, z uwzględnieniem m.in. wymogów prawa dewizowego oraz aspektów prawa międzynarodowego. Usługi świadczone na rzecz banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych oraz ich Klientów obejmują m.in. opracowywanie i negocjowanie umów kredytowych, doradztwo w zakresie form zabezpieczenia operacji finansowych, przeprowadzanie sprawnej windykacji należności w oparciu o bankowe tytuły egzekucyjne, przygotowywanie analiz prawnych dotyczących outsourcingu na rzecz banków, sporządzanie i analizowanie regulaminów bankowych, obsługa bankowości inwestycyjnej.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63