Polityka prywatności

BANKOWOŚĆ I USŁUGI FINANSOWE

 • pełna obsługa prawna BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE (wcześniej CITIBANK POLAND S.A. ) od 1996 roku;
 • obsługa prawna DOMU MAKLERSKIEGO BANKU HANDLOWEGO od 2001 roku;
 • stała obsługa BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE (wcześniej CITIBANK POLAND S.A.) w sprawach windykacyjnych prowadzonych przed sądami oraz w sprawach egzekucyjnych przed komornikami od 1997 roku;
 • przygotowywanie dla banków projektów licznych zmian regulaminów bankowych, zwłaszcza dla nowych produktów bankowych;
 • audyt prawny zagrożonych kredytów;
 • przygotowywanie kilkuset raportów bankowych w sprawach kredytowych, a dotyczących strategii przeprowadzenia postępowań restrukturyzacji długów;
 • obsługa banków w sprawach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • obsługa banków w sporach z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 • obsługa PTE DOM S.A. w sprawach przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych;
 • obsługa banków w sprawach przed Komisją Etyki Bankowej;
 • obsługa prawna spółki HANDLOWY LEASING S.A. w wielomianowym sporze ze spółką developerską zakończonym odzyskaniem kilkunastu milionów złotych (2003-2004);
 • reprezentowanie spółki HANDLOWY LEASING S.A. w sporach z niesolidnymi leasingobiorcami;
 • renegocjowanie długoterminowych umów kredytowych z dużymi podmiotami gospodarczymi;
 • obsługa prawna DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. w sporach sądowych dotyczących transakcji terminowych, w tym przed Sądem Najwyższym (zob. SPORY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ);
 • zastępstwo procesowe DB SECURITIES S.A. w sporach sądowych dotyczących rozliczeń związanych z inkasem zagranicznych papierów wartościowych (obligacji) (zob. SPORY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ);
 • zastępstwo procesowe BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. w tysiącach postępowań sądowych i egzekucyjnych w sprawach windykacyjnych;
 • zastępstwo procesowe BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. w licznych procesach (kilkaset wielomilionowych sporów), w tym przed Sądem Najwyższym, Sądami Apelacyjnymi na terenie całej Polski, jak i w postępowaniach arbitrażowych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w okresie od 1996 roku do chwili obecnej (zob. SPORY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ);
 • obsługa dużego banku norweskiego w umowach kredytowych z obywatelami norweskimi mieszkającymi i inwestującymi na terenie Polski;
 • reprezentowanie Klienta przy refinansowaniu oraz negocjacjach Umowy Kredytu Konsorcjalnego z Raiffeisen Bank Polska S.A., w tym długoterminowych kredytów inwestycyjnych i rewolwingowych oraz kredytu pomostowego na kwotę ponad 1.250.000.000 PLN;
 • przygotowywanie prywatnych emisji obligacji w 2008 roku na kwotę ponad 200.000.000 PLN;
 • uwzględniona w całości skarga kasacyjna przygotowana przez Kancelarię w imieniu Banku Handlowego i oddalona skarga kasacyjna agenta w precedensowej sprawie dotyczącej świadczenia;
 • wyrównawczego i świadczenia karencyjnego dla agenta pośredniczącego w sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy produktów bankowych, w tym kart kredytowych i kredytów [listopad 2013].