NIERUCHOMOŚCI

DUE DILIGENCE

Przygotowujemy badanie stanu prawnego nabywanego dobra, w tym nieruchomości, udziału lub akcji spółki, przedsiębiorstwa lub jego części, jak również wybranych składników majątkowych.

Badanie stanu prawnego przeprowadzane jest pod kątem celu jakiemu ma służyć. Przeprowadzenie due diligence służy przede wszystkim określeniu granic odpowiedzialności strony umowy oraz identyfikacji na gruncie prawnych nieprawidłowości, które mogą zainfekować transakcję lub wpłynąć niekorzystnie na wycenę przedmiotu umowy.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63