Polityka prywatności

GRUNTY WARSZAWSKIE

Odzyskane w naturze:

 • Asfaltowa (kamienica);
 • Asfaltowa (kamienica i działka niezabudowana);
 • Na Skarpie (kamienica k/gmachu Sejmu);
 • Na Skarpie (kamienica);
 • Niepodległości (kamienica i garaż podziemny);
 • Kozietulskiego (kamienica i działka niezabudowana);
 • Ambasada Brytyjska przy Al. Róż;
 • Opoczyńska (kamienica);
 • Skolimowska (działka niezabudowana);
 • Solec (oficyna);
 • Freta (duża działka i budynek dawnego przedszkola);
 • Bonifraterska (działka niezabudowana);
 • Szaserów (kamienica);
 • Szaserów (działka niezabudowana);
 • Sułkowskiego (kamienica);
 • Chmielna (działka niezabudowana);
 • Mochnackiego (lokal mieszkalny);
 • Koszykowa (kamienica);
 • Niecała (dwie niezabudowane działki);
 • Oboźna obok Harendy (działka niezabudowana);
 • Belwederska (działka z pawilonem handlowym, 2013);
 • Marszałkowska (działka niezabudowana, 2014);
 • Krasickiego (2014);
 • Barska/Kaliska (niezabudowana działka budowlana, 2015);
 • Piaseczyńska (kamienica);
 • Dolna (kamienica);
 • Warneńczyka (niezabudowana działka budowlana);.

Korzystne decyzje administracyjne, orzeczenia NSA lub Sądu Najwyższego:

 • Pałac Błękitny – (wygrana w SN – precedensowa i korzystna dla byłych właścicieli sprawa dotycząca definicji budynku w rozumieniu art. 5 dekretu;
 • Ambasada USA (teren pod Ambasadą) – rodzina hr. Radziwiłł – Czartoryskiej;
 • Pałac Biskupów Krakowskich – ZUS (Senatorska/Miodowa);
 • Nowogrodzka – siedziba Fundacji Prasowej Solidarności (działka niezabudowana) rodzina hr. Tarnowskich;
 • Asfaltowa (wygrana w SN – precedensowa i korzystna dla byłych właścicieli sprawa dotycząca podmiotu zobowiązanego do zapłaty odszkodowania za bezprawną sprzedaż mieszkań w odzyskanych kamienicach – ustalający, że to Skarb Państwa ma zapłacić odszkodowanie, a nie Gmina Warszawa Centrum;
 • Zawrat – Rezydencja Ambasadora USA;
 • Hotel Mariott (działka pod hotelem);
 • Kłobucka- rodzina hr. Branickich (wygrana w SN – precedensowa i korzystna dla byłych właścicieli sprawa dotycząca obowiązku przyznania nieruchomości zamiennej na podstawie art. 7 ust. 4 dekretu;
 • Mazowiecka (hotel);
 • Koszykowa (kamienica);
 • Al. Ujazdowskie (kamienica) – rodzina hr. Trębickich i książąt Puzyna;
 • Al. Ujazdowskie (ruiny kamienicy);
 • Plac Teatralny (kilka działek);
 • Wilcza (kamienica);
 • Opoczyńska (kamienica);
 • Skolimowska (kamienica);
 • Solec (oficyna);
 • Kwiatowa;
 • Al. Solidarności (hotel);
 • Conrada (parking);
 • Lwowska (kamienica);
 • Niecała (działka niezabudowana);
 • Białostocka (kamienica);
 • Banderii (kamienica);
 • Dolna (kamienica);
 • Piaseczyńska (kamienica);
 • Sienna (kamienica);
 • Kaliska (działka niezabudowana);
 • Kaliska, centrala telefoniczna;
 • Leszno (kamienica);
 • Lwowska (kamienica);
 • Sowińskiego (działka niezabudowana);
 • Kredytowa (kamienica);
 • Koszykowa (kamienica);
 • Kopernika;
 • Hotel Forum (działka pod hotelem – wygrana w WSA i NSA);
 • Targowa;
 • Krakusa;
 • Królowej Aldony;
 • Bartoszewicza;
 • Sandomierska;
 • Kazimierzowska (siedziba PZMot);
 • Dobra;
 • Kurpińskiego;
 • Srebrna;
 • Wilanowska;
 • Miodowa;
 • Madalińskiego;
 • Nadrzeczna (Siekierki);
 • Puławska – lokale mieszkalne;
 • Ciepła – działka;
 • Waszyngtona – działka;
 • Śniadeckich – działka;
 • Wołyńska – działka;
 • Narwiańska – działka;
 • Oboźna – część działki;
 • Mochnackiego – lokal mieszkalny;
 • Orla (2021);
 • Głogowa na Mokotowie (kamienica);
 • Służewiec (działka budowlana);
 • Siekierki (działki budowlane);
 • Ambasada Serbii przy Al. Ujazdowskich 23 (wygrana w SN i sprawa zakończona ugodą);
 • Rezydencja Ambasadora Serbii przy Al. Ujazdowskich 25.

Przyznane i wypłacone przez Skarb Państwa odszkodowania:

 • Asfaltowa (dwie kamienice);
 • Kozietulskiego (kamienica);
 • Al. Niepodległości (kamienica);
 • Na Skarpie (kamienica);
 • Skolimowska (kamienica);
 • Wzorcowa (działka niezabudowana);
 • Orężna (działka niezabudowana);
 • Jana Kazimierza (działka przemysłowa);
 • Nowogrodzka (działka niezabudowana);
 • Kłobucka (działki niezabudowane);
 • Na Skarpie (kamienica);
 • Humańska;
 • Kazimierzowska (siedziba PZMot);
 • Piękna (teren Ambasady USA);
 • Trocka (Targówek);
 • Krzyżanowskiego;
 • Brylowska;
 • Bema;
 • Szeroki Dunaj/Nowowiejska (kamienica na Starym Mieście);
 • Marszałkowska / Nowowiejska (teren pod Hotelem Forum);
 • kamienica przy ul. Koszykowej (2014);
 • kamienica przy ul. Lwowskiej;
 • Wilcza (za część kamienicy);
 • Boryszewska -działka (2014);
 • Dobra -kamienica (2014);
 • Krakusa -działka (2015);
 • Humańska -lokale mieszkalne (2015);
 • Fabryczna – działka;
 • Sandomierska – lokale mieszkalne;
 • Sobieskiego – działki;
 • Krasickiego – część działki;
 • Mostowa – działka na Starym Mieście;
 • Kurpińskiego – działka;
 • Królowej Aldony – lokale.

Inne sprawy w toku:

 • reprezentowanie Republiki Serbii w precedensowej sprawie o zasiedzenie części nieruchomości przez inne państwo – Serbię. Sprawa dotyczy nieruchomości ambasady byłej Jugosławii;
 • reprezentowanie spółki ORBIS SA w sprawie dotyczącej gruntu pod Hotelem Forum;
 • sprawa nieruchomości warszawskiej przy ul. Humańskiej i ul. Dobrej.
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd wniosku Skarbu Państwa o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia praw do spadku na podstawie przepisów Kodeksu Napoleona;
 •  doprowadzenie do oddalenia przez Sąd wniosku Skarbu Państwa o zasiedzenie nieruchomości odzyskanej w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowej;
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd w całości powództwa Skarbu Państwa w sprawie o zwrot nakładów na nieruchomość przy ul. Bartoszewicza;
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd w całości powództwa Skarbu Państwa w sprawie o zwrot nakładów na nieruchomość przy ul. Dzieci Warszawy;
 • doprowadzenie do oddalenia przez Sąd w całości powództwa Skarbu Państwa w sprawie o zwrot nakładów na nieruchomość przy ul. Koszykowej;
 • wygrane w sprawach o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez Miasto Stołeczne Warszawa i zwrot pożytków;
 • o spłatę udziału przez Miasto Stołeczne Warszawa z tytułu zniesienie współwłasności gruntu przy Placu Defilad w Warszawie;
 • reprezentowanie Fundacji Lanckorońskich w sprawie o zwrot kamienicy przy ul. Na Skarpie
 • uzyskane liczne decyzje dekomunalizacyjne;