OBRÓT GOSPODARCZY

IPO I PAPIERY WARTOŚCIOWE

Papiery wartościowe to dość szeroka kategoria pojęciowa. Jednym z obszarów działalności w ramach tej specjalizacji jest prawo wekslowe i czekowe. Z uwagi na niskie koszty i łatwą dostępność weksle stały się powszechnym środkiem zabezpieczenia transakcji w obrocie gospodarczym. Dlatego na co dzień zajmujemy się sporządzaniem deklaracji wekslowych i dochodzeniem należności z weksli w postępowaniach sądowych.

Prowadzimy także obsługę prawną związaną z emisją akcji i obligacji, w tym m.in. przygotowujemy prospekty emisyjne oraz prowadzimy postępowania przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Posiadamy również doświadczenie w zakresie ustanawiania zabezpieczeń na papierach wartościowych (zastaw rejestrowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie). Służymy doradztwem prawnych wszystkim podmiotom uczestniczącym w procesie emisji akcji lub obligacji, w tym bankom, biurom maklerskim oraz emitentom.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63