Polityka prywatności

IPO I PAPIERY WARTOŚCIOWE

  • przygotowanie prospektu emisyjnego i wprowadzenie akcji spółki VARIANT S.A. do obrotu giełdowego na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2006);
  • przygotowanie prospektu emisyjnego i wprowadzenie akcji spółki AUXILIUM S.A. do obrotu giełdowego na rynku NewConnect prowadzonego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie (2007);
  • udział przy przygotowywaniu nowej emisji akcji spółki publicznej Advanced Distribution Solutions S.A. związane z zakupem przez tę spółkę giełdową licznych hurtowni alkoholi (2008);
  • przygotowanie prospektu emisyjnego i przygotowywanie wprowadzania akcji spółki BAĆ-POL S.A. do obrotu giełdowego na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (2008);
  • przygotowywanie prywatnej emisji obligacji przez spółkę TELE-FONIKA KABLE.