Polityka prywatności

LASY

  • reprezentowanie przed Sądem Najwyższym rodziny arcyksiążąt Habsburgów i ojca J. Badeniego OP w licznych wygranych ze Skarbem Państwa – Lasami Państwowymi sprawach dotyczących lasów żywieckich [wygrane w Sądzie Najwyższym zob. postanowienia SN z 9.05.2003, V CK 24/03 oraz V CK 13/03 oraz postanowienie SN z 13.01.2004, V CK 131/03];
  • reprezentowanie rodziny Czartoryskich w sprawie o odszkodowanie za zaniechanie legislacyjne polegające na nieuchwaleniu przez Sejm RP przepisów ustawowych określających wysokość i tryb wypłaty odszkodowań za przejęte lasy (przewidzianych art. 7 – ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju) – lasów koło Surochowa i Jarosławia (woj. podkarpackie);
  • reprezentowanie rodziny Potockich i rodziny Reyów w sprawie o odszkodowanie za zaniechanie legislacyjne polegające na nieuchwaleniu przez Sejm RP przepisów ustawowych określających wysokość i tryb wypłaty odszkodowań za przejęte lasy ( przewidzianych art. 7 – ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju) dotyczące lasów przecławskich (sprawa kasacyjna w Sądzie Najwyższym);
  • reprezentowanie rodziny książąt Sapiehów w sprawie o odszkodowanie za zaniechanie legislacyjne polegające na nieuchwaleniu przez Sejm RP przepisów ustawowych określających wysokość i tryb wypłaty odszkodowań za przejęte lasy ( przewidzianych art. 7 – ustawy z dnia 6.07.2001r. o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju) dotyczące lasów krasiczyńskich;
  • uzyskanie decyzji Wojewody Mazowieckiego o niepodpadaniu lasu w Petrykozach pod działanie dekretu PKWN o reformie rolnej.