REPRYWATYZACJA

MIENIE ZABUŻAŃSKIE

Reprezentujemy przedwojennych właścicieli nieruchomości położonych poza obecnymi granicami RP (na Kresach) lub ich spadkobierców we wszelkich sprawach prowadzących do ostatecznego uzyskania przez nich rekompensaty finansowej, zgodnie z ustawą z 8.07.2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty – za mienie zabużańskie. W szczególności prowadzimy sprawy przed Wojewodami, Ministrem Skarbu Państwa, a w razie potrzeby także przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA).

W trakcie toczących się spraw przeprowadzamy postępowania o uznanie za zmarłego, o ustalenie treści aktów stanu cywilnego, jak również o potwierdzenie obywatelstwa polskiego. Występujemy w imieniu naszych klientów do placówek konsularnych RP oraz archiwów państwowych Litwy, Ukrainy i Białorusi z wnioskami o odszukanie dokumentacji dotyczącej utraconych nieruchomości. Reprezentujemy Zabużan w sporach z Ministrem Skarbu Państwa dotyczących rodzaju i powierzchni utraconych składników, jak i ich wartości wyliczonych przez rzeczoznawców majątkowych.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102