Polityka prywatności

NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU

Zwrot w naturze:

 • Fabryka Oscara SCHINDLERA w Krakowie (odzyskana nieruchomość);
 • Fabryka Cukrów i Czekolady „KRYSZTAŁ” w Krakowie (odzyskana nieruchomość).

Odszkodowania:

 • wypłacone odszkodowanie od Skarbu Państwa – Ministra Gospodarki za Fabrykę Oscara SCHINDLERA w Krakowie (wypłacone po wyroku sądu cywilnego);
 • wypłacone odszkodowanie za Drukarnię w woj. kieleckim (wypłacone bezpośrednio przez Ministra Budownictwa na podstawie art. 160 k.p.a. przez organ);
 • wypłacone odszkodowanie za nieruchomości i zniszczoną Fabrykę Czekolady Kryształ Sp. z o.o. w Krakowie (2012);
 • wypłacone odszkodowanie za majątek Zakładów Wapienniczych k/Strzelców Opolskich (2012);
 • wypłacone odszkodowanie za wyeksploatowane złoża wapienia (2013);
 • wypłacone odszkodowanie za Młyn i Tartak w Pogwizdowie Nowym k. Rzeszowa (2013);
 • wypłacone odszkodowanie za działki wchodzące w skład Uzdrowiska Żegiestów;
 • wypłacone odszkodowanie za przedsiębiorstwo Młyn Handlowy i Tartak w Pogwizdowie Nowym;
 • wypłacone odszkodowanie za nacjonalizację Zakładów Wapienniczych (precedensowa sprawa dotycząca tzw. zaniechania legislacyjnego);
 • wypłacone odszkodowanie za nacjonalizację części nieruchomości Garbarni LUDROS w Radomiu

Sprawy w toku:

 • odszkodowanie Skarbu Państwa – Ministra Gospodarki za Drukarnię w Poznaniu (w toku przed SA);
 • sprawa o zwrot terenów STAROBIELSKIEJ FABRYKI KOS w Bielsku-Białej;
 • sprawa o zwrot terenów cukrowni GUZÓW (rodzina hr. Sobańskich i hr. Krasickich);
 • o odszkodowanie za nieruchomości i zniszczoną Fabrykę Czekolady KRYSZTAŁ Sp. z o.o. w Krakowie;
 • o zwrot terenów Zakładów Meblowych w Sędziszowie Małopolskim;
 • o zwrot Cukrowni Wieluń;
 • o zwrot Młynu Turbinowego Lelito;
 • unieważniona nacjonalizacja Zakładów Ceramicznych w Odonowie -woj. małopolskie (2014).
 • o odszkodowanie za młyn elektryczny w Dzierzgowie;
 • o odszkodowanie za Zakład Wyrobów Srebrnych i Walcowni Metali w Warszawie;
 • o zwrot fabryki STALMA w Rudzie Malenieckiej;
 • o odszkodowanie w wysokości 20 mln PLN za nacjonalizację Zakładów Urządzeń Rolniczych PLON w Lublinie precedensowa sprawa dotycząca tzw. zaniechania legislacyjnego – obecnie przed NSA i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu) – rodzina hr. Dołęgi-Zakrzewskiego;
 • o odszkodowanie za bezprawną nacjonalizację Fabryki Dachówek w Odonowie k/ Krakowa;