REPRYWATYZACJA

NACJONALIZACJA PRZEMYSŁU

Reprezentujemy przedwojennych właścicieli przedsiębiorstw znacjonalizowanych na podstawie ustawy nacjonalizacyjnej z 3.01.1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej w sprawach administracyjnych o stwierdzenie nieważności orzeczeń nacjonalizacyjnych oraz decyzji zatwierdzających protokoły zdawczo-odbiorcze opisujące przejmowane przez Skarb Państwa konkretne składniki majątkowe przedsiębiorstwa.

Dochodzimy roszczeń odszkodowawczych za utracone nieruchomości i inne składniki majątkowe przedsiębiorstw, w tym np. za wyeksploatowane złoża minerałów (wapienia, piasku, itp.). Występujemy w imieniu naszych Klientów w sporach z posiadaczami o nakłady, o wydanie nieruchomości (w tym tartaków, młynów, cegielni, drukarni, zakładów ceramicznych, itp.) i o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Dochodzimy także przed sądami krajowymi i międzynarodowymi (ETPCz w Strasburgu) odszkodowań za tzw. zaniechanie legislacyjne polegające na niewydaniu przez Radę Ministrów od 1946 roku przepisów wykonawczych przewidzianych w art. 7 ust. 4 i 6 ustawy nacjonalizacyjnej z 1946r. regulujących tryb wypłaty odszkodowań za znacjonalizowane przedsiębiorstwa.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102