Polityka prywatności

PODATKI I CŁA

 • doradztwo prawno-podatkowe w zakresie kwestii podatkowych związanych ze wspólną budową Centrali dwóch wiodących banków w Warszawie przy ul. Senatorskiej;
 • doradztwo podatkowe w zakresie CIT, VAT i akcyzy dla spółek giełdowych oraz dużych polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych;
 • porady prawno-podatkowe przy połączeniu i przekształcaniu spółki akcyjnej w spółkę komandytowo-akcyjną – wartość spółki przekształconej ok. 1.500.000.000 PLN;
 • setki wygranych spraw przed organami skarbowymi i celnymi oraz sądami administracyjnymi (WSA i NSA) w przedmiocie podatków, ceł i akcyzy;
 • doradztwo prawno-podatkowe przy inwestycji w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Krakowie;
 • doradztwo prawno-podatkowe przy miliardowych inwestycjach budowlanych (np. przy rozliczeniu budowy w Warszawie centrali jednego z banków o zasięgu globalnym);
 • reprezentowanie dużych polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących ceł i podatków oraz akcyzy (w tym akcyzy na paliwa);
 • przygotowywanie optymalnych pod względem podatkowym struktur prowadzenia działalności gospodarczej z uwzględnieniem branży w jakiej działają nasi Klienci;
 • reprezentowanie osób (podmiotów) zagranicznych w sporach z polskimi urzędami skarbowymi i celnymi;
 • doradztwo prawne przy nabywaniu spółek (udziałów, akcji) oraz całych przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części – transakcje o wartości przekraczającej setki milionów;
 • doradztwo podatkowe przy wielomilionowych transakcjach dotyczących nabywania nieruchomości i środków trwałych, np. zakupu samolotów odrzutowych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • doradztwo podatkowe przy umowach leasingu środków transportu oraz samolotów odrzutowych;
 • doradztwo podatkowe przy umowach na usługi operatorskie statkami powietrznymi