OBRÓT GOSPODARCZY

PODATKI I CŁA

W ramach obsługi prawnej prowadzimy również poprzez naszych licencjonowanych doradców podatkowych usługi doradztwa podatkowego, głównie w związku z konsekwencjami podatkowymi przeprowadzanych transakcji krajowych i zagranicznych oraz konsekwencjami tworzenia, łączenia i przekształcania podmiotów gospodarczych.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach karno-skarbowych oraz przed sądami administracyjnymi, w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Przy realizacji każdego zlecenia staramy się opracować rozwiązanie podatkowe dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, tak by znaleźć optymalne rozwiązanie nie tylko w aspekcie prawnym, ale również podatkowym.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach z urzędami skarbowymi i celnymi. Usługi doradztwa podatkowego świadczymy w ramach spółki zależnej Forystek & Forystek Doradztwo Podatkowe.


ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE


OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102