DORADZTWO PODATKOWE

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Udzielamy porad oraz sporządzamy opinie w zakresie obowiązków podatkowych z zakresu podatków i opłat lokalnych. Proponujemy korzystne rozwiązania przy zachowaniu bezpieczeństwa podatkowego. Pomagamy w kwalifikacji poszczególnych składników majątku dla celów opodatkowania oraz udzielamy wsparcia w ramach bieżących rozliczeń. Przeprowadzamy audyty składników majątkowych firmy pod kątem możliwości zmniejszenia obciążeń podatkowych oraz odzyskania nadpłaconych podatków za lata ubiegłe, w szczególności w związku z charakterem nieruchomości i budowli, ich związku z działalnością gospodarczą oraz faktycznym sposobem użytkowania obiektów. 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63