REPRYWATYZACJA

POZOSTAŁE

Reprezentujemy naszych klientów we wszelkich innych sprawach reprywatyzacyjnych, w tym dotyczących nacjonalizacji uzdrowisk, hoteli, aptek, przedsiębiorstw przejętych w państwowy zarząd przymusowy lub nieruchomości znacjonalizowanych po II wojnie światowej w inny sposób.

Szczególną wagę przywiązujemy do spraw dotyczących majątku ofiar Holocaustu. Reprezentujemy w tych wyjątkowo skomplikowanych sprawach dziesiątki osób narodowości żydowskiej mieszkających obecnie w Izraelu, USA, Kanadzie, RPA i w krajach Europy Zachodniej. Dotyczy to zwłaszcza nieruchomości położonych w Krakowie, Łodzi, Warszawie, Rzeszowie, Przemyślu i wielu innych miastach zamieszkałych przez przedwojennych Żydów. W razie konieczności zajmujemy się zastępowaniem klientów w sprawach o poświadczenie obywatelstwa polskiego, jak również w sporach przed Ministrem Finansów dotyczących tzw. układów indemnizacyjnych, na podstawie których część obcokrajowców z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Austrii, Francji, Danii, Szwecji i Norwegi otrzymała odszkodowania za utracone w Polsce majątki.

Reprezentujemy naszych klientów w tym sprawach tak przed organami administracji, jak i sądami cywilnymi i administracyjnymi (WSA i NSA) oraz przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102