Polityka prywatności

POZOSTAŁE

 • reprezentacja Restauracji WIERZYNEK S.A. w Krakowie w sporze z byłymi właścicielami kamienicy przy ul. Rynek Główny nr 16 w Krakowie;
 • odzyskana nieruchomość przy ul. Mazowieckiej w Krakowie (kamienica);
 • wypłacone odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Fredry w Krakowie (działka);
 • o zwrot nieruchomości wywłaszczonej przy ul. Conrada w Warszawie (parking);
 • o odszkodowanie za grunty wywłaszczone pod poligon w Gdańsku (Piecki-Migowo);
 • o odszkodowanie za grunty bezprawnie wywłaszczone pod poligon w Gdyni – Cisowych Pustkach (2009);
 • odzyskana nieruchomość w Gdyni Kamiennej Górze na rzecz Fabryki Cukrów i Czekolady KRYSZTAŁ;
 • wypłacone odszkodowanie przez Skarb Państwa za bezprawnie znacjonalizowane nieruchomości w miejscowości Łosie k/Gorlic – tzw. mienie połemkowskie (2009);
 • wypłacone odszkodowanie przez Skarb Państwa za bezprawnie znacjonalizowane nieruchomości w miejscowości Ropa k/Gorlic – tzw. mienie połemkowskie (2010);
 • przyznane odszkodowanie za nieruchomość przy ul. Opolskiej w Krakowie;
 • odzyskane grunty (działka budowlana) w Gdańsku (2011);
 • wygrana z Muzeum Narodowym w Warszawie – odzyskanie obrazu Kossaka ze zbiorów Ordynacji Krasińskich (2013);
 • sprawa o zwrot lasów i nieruchomości (ze źródłami wody mineralnej „Muszynianka”) oraz o odszkodowania za utracone tzw. mienie połemkowskie w miejscowości Żegiestów.
 • sprawa o zwrot lasów w miejscowości Hucisko Jawornickie;
 • sprawa o odszkodowanie za zespół pałacowo – parkowy w Ocieszynie (woj. wielkopolskie);
 • sprawa o odszkodowanie w związku z ustanowieniem pomnika przyrody na odzyskanej nieruchomości warszawskiej;
 • wygrana w sprawie o rentę planistyczną (działki przy ul. Ryżowej);
 • sprawa o wykup przez Miasto Stołeczne Warszawa fragmentu odzyskanej działki zajętej pod skrzydło szkoły;
 • sprawa o odszkodowanie za majątek ziemski Hucisko Jawornickie (woj. podkarpackie);
 • sprawa o ustanowienie służebności drogi koniecznej do odzyskanej nieruchomości warszawskiej;

Zwrot w naturze:

 • wygrana (2012) w sprawie Anny Potockiej z d. Rey przed ETPCz w Strasburgu w sprawie dotyczącej przewlekłego prowadzenia sprawy o zwrot pałacu w Przecławiu (skarga nr 1415/11) uzyskanie zapytania prejudycjalnego NSA do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu w sprawie dot. dyskryminacji jednego ze spadkobierców – brata nieposiadającego obywatelstwa polskiego (2013);
 • sprawa spółki PLON (skarga nr 1680/09) dot. zamknięcia drogi sądowej do ubiegania się o odszkodowanie za znacjonalizowane przedsiębiorstwo na podstawie ustawy nacjonalizacyjne z 1946 roku przewidującej wypłatę odszkodowania – sprawa w toku przed ETPCz w Strasburgu;
 • reprezentowanie rodziny Reyów i Potockich w sprawie przed ETPCz w Strasburgu w sprawie o zamknięcie drogi sądowej do dochodzenia odszkodowania za znacjonalizowane po II wojnie światowej lasy przecławskie [skarga wniesiona we wrześniu 2013] oraz innej rodziny, która utraciła lasy w majątku Kobylin k/ Ostrołęki [skarga także wniesiona we wrześniu 2013];
 • uzyskanie wymuszonej przez ETPCz w Strasburgu ugody z rządem RP, na mocy której rząd RP wypłacił tytułem zadośćuczynienia za przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawie gruntu warszawskiego (ul. Barska) kwotę 40.000 zł (2015).