OBRÓT GOSPODARCZY

PRAWO KOMPUTEROWE I INTERNETU

W związku z dynamicznym rozwojem branży informatycznej i telekomunikacyjnej powstaje potrzeba szybkiego dostosowywania kontraktów do wymogów współczesnego rynku.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów świadczymy usługi w zakresie przygotowywania i opiniowania umów, takich jak np.:

  • umowa o wdrażanie zintegrowanych systemów komputerowych,
  • umowa o wykonanie stron www,
  • umowa o dostawę i instalację sprzętu komputerowego,
  • umowa licencyjna na korzystanie z programu komputerowego,
  • umowa o korzystanie/przeniesienie praw z domeny,
  • umowa o prowadzenie reklamy internetowej,
  • umowa o świadczenie zewnętrznych usług teleinformatycznych,
  • umowa o dzierżawę łączy,
  • umowa o połączenie sieci i wiele innych.

Ponadto zajmujemy się również stałą obsługą firm internetowych oraz świadczymy usługi w dziedzinie e-biznesu.

Naszych klientów reprezentujemy w postępowaniach administracyjnych min przed Prezesem Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, w tym dokonujemy zgłoszeń i pomagamy w uzyskaniu niezbędnych zezwoleń telekomunikacyjnych.


ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE


OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63