OBRÓT GOSPODARCZY

PRAWO PRACY

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się w głównej mierze pomocą dla pracodawców, tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menedżerskie, wewnętrzne regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania i premiowania, pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców, doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy, negocjujemy układy zbiorowe pracy, umowy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami, doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych. W razie sporów z pracownikami reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63