OBRÓT GOSPODARCZY

PRAWO PRACY

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się w głównej mierze pomocą dla pracodawców, tak w ramach indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy. Sporządzamy:

  • umowy o pracę,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • kontrakty menedżerskie,
  • wewnętrzne regulaminy pracy,
  • regulaminy wynagradzania i premiowania,
  • pomagamy w uzyskaniu zezwoleń na zatrudnianie cudzoziemców,
  • doradzamy w zakresie rozwiązywania stosunków pracy,
  • negocjujemy układy zbiorowe pracy,
  • umowy pomiędzy związkami zawodowymi a pracodawcami,
  • doradzamy w zakresie zwolnień zbiorowych.
W razie sporów z pracownikami reprezentujemy naszych Klientów w sporach przed sądami pracy i ubezpieczeń społecznych.


ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE


OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102