PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

SPRAWY ADMINISTRACYJNE

W ramach tej specjalizacji Kancelaria prowadzi wiele spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i rynków finansowych.

Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.W ramach tej specjalizacji Kancelaria prowadzi wiele spraw z zakresu prawa administracyjnego, w szczególności prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i rynków finansowych. Naszym Klientom zapewniamy reprezentację przed organami administracji, Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.


ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE


OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63