PROCESY SĄDOWE, ADMINISTRACYJNE I ARBITRAŻ

SPRAWY BANKOWE I GOSPODARCZE

Z uwagi na charakter Kancelarii gros spraw, które prowadzimy to doradztwo i obsługa z zakresu prawa gospodarczego. Pomagamy w doborze najlepszej dla danego Klienta formy organizacyjnej dla prowadzenia działalności gospodarczej, zajmujemy się przygotowywaniem projektów umów w obrocie gospodarczym, negocjowaniem ich treści, doradzaniem najlepszych sposobów zabezpieczenia wierzytelności.

Reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych tak przed sądami powszechnymi, jak i w postępowaniu arbitrażowym. W ramach działalności windykacyjnej prowadzimy w imieniu Klientów także postępowania egzekucyjne, dbając o ich interesy m.in. wobec organów egzekucyjnych. Naszą wiedzą i doświadczeniem służymy także w sprawach karno-gospodarczych, w większości przypadków występując w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63