Polityka prywatności

SPRAWY BANKOWE I GOSPODARCZE

  • wygrana dla Rafinerii Trzebinia przed Sądem Najwyższym w precedensowej sprawie (Rafineria Trzebinia);
  • wygrana dla dużego globalnego Banku przed Sądem Najwyższym w sprawie dotyczącej transakcji terminowych (Teichmann);
  • uwzględniona w całości skarga kasacyjna przygotowana przez Kancelarię w imieniu Banku Handlowego i oddalona skarga kasacyjna agenta w precedensowej sprawie dotyczącej świadczenia wyrównawczego i świadczenia karencyjnego dla agenta pośredniczącego w sprzedaży kilkudziesięciu tysięcy produktów bankowych, w tym kart kredytowych i kredytów [listopad 2013];
  • reprezentowanie dużej firmy budowalnej w wielomilionowym sporze z Województwem Małopolskim w zakresie umów na roboty budowalne zawierane w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
  • wygrana w sporze z bankiem w wielowątkowej sprawie dotyczącej odszkodowania za szkodę spowodowaną przez pracownika banku (dot. wadliwego zakupu jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych).