Polityka prywatności

SPRAWY MAJĄTKOWE I WŁASNOŚCIOWE

  • negocjowanie i przygotowywanie umów między wspólnikami spółek handlowych oraz między współwłaścicielami nieruchomości;
  • reprezentowanie klientów w zakończonych sukcesem sporach o własność, w tym w sprawach o zasiedzenie, o dział spadku, o zniesienie współwłasności, o podział majątku dorobkowego; o zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej z datą wsteczną; o podział majątku spółki, o ustalenie daty ustania spółki;
  • reprezentowanie klientów w zakończonych sukcesem sprawach spadkowych i rodzinnych ( o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, o ustalenie treści aktu stanu cywilnego, o stwierdzenie nabycia praw do spadku (w skład którego wchodzi majątek przedwojennej Ordynacji);
  • obsługa prawna Zakonu Dominikanów przy odzyskaniu nieruchomości przy ul. Freta oraz przy ul. Pięknej, a następnie przy sprzedaży nieruchomości przy ul. Pięknej 28A na rzecz zagranicznego developera.