KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY MAJĄTKOWE I WŁASNOŚCIOWE

Świadczymy usługi doradcze, porady prawne dla klientów indywidualnych w zakresie ich osobistych stosunków majątkowych w szczególności udzielamy porad dotyczących: podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę oraz egzekwowanie należności pieniężnych. zajmujemy się również regulacją stanów prawnych nieruchomości, prowadzimy postępowania wieczystoksięgowe (w tym: uzgodnienia treści księgi wieczystej, badanie ksiąg wieczystych, sprawy o zasiedzenia, znoszenie współwłasności, wydanie nieruchomości

Opracowujemy umowy nabycia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przygotowujemy pisma procesowe na poszczególnych etapach postępowań sądowych, a także reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102