KLIENCI INDYWIDUALNI

SPRAWY MAJĄTKOWE I WŁASNOŚCIOWE

Świadczymy usługi doradcze dla klientów indywidualnych w zakresie ich osobistych stosunków majątkowych w szczególności udzielamy porad dotyczących podziału majątku, nabywania i zbywania nieruchomości oraz innych składników majątkowych. Prowadzimy również sprawy o zapłatę oraz egzekwowanie należności pieniężnych.
Opracowujemy umowy nabycia własności nieruchomości i użytkowania wieczystego. Przygotowujemy pisma procesowe na poszczególnych etapach postępowań sądowych, a także reprezentujemy klientów na każdym etapie postępowania sądowego.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. JÓZEF FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63