OBRÓT GOSPODARCZY

TRANSAKCJE M&A, VENTURE CAPITAL, PRIVATE EQUITY

Specjalizujemy się w negocjowaniu umów między wspólnikami lub akcjonariuszami tak na etapie tworzenia spółek, jak i na etapie ich dokapitalizowywania w ramach np. umów inwestycyjnych z zainteresowanymi inwestorami. W maksymalny sposób staramy się zabezpieczyć interesy ekonomiczne naszych Klientów oraz zapewnić instrumenty prawne pozwalające na wykonanie zobowiązań inwestycyjnych, jak również zabezpieczenie wierzytelności naszych Klientów. Przygotowujemy różne warianty finansowania działalności spółek.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63