OBRÓT GOSPODARCZY

UMOWY HANDLOWE

Jednym z wiodących obszarów naszej praktyki i równocześnie głównym elementem oferty jest pomoc w opracowywaniu kontraktów i  umów zawieranych w obrocie gospodarczym.

Przygotowując umowy, staramy się możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy naszego Klienta i  minimalizować ryzyko ewentualnych sporów sądowych. Opiniujemy zawarte już umowy i udzielamy także bieżących porad związanych z ich wykonywaniem.

Reprezentujemy Klientów na wszystkich etapach dochodzenia do zawarcia umowy, począwszy od etapu ofertowego, prowadzenia negocjacji, zawierania umów przedwstępnych, opracowania tekstów umów, skończywszy na dochodzeniu od kontrahenta prawidłowego wywiązania się ze zobowiązań umownych.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. DR JÓZEF FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63