NIERUCHOMOŚCI

UMOWY

W ramach tej specjalizacji zajmujemy się również ustanawianiem zabezpieczeń na nieruchomościach (hipoteki) oraz negocjowaniem i przygotowywaniem warunkowych umów przedwstępnych, zabezpieczaniem wykonania umów.

Prowadzimy również obsługę prawną podmiotów z branży budowlanej, m.in. opracowujemy projekty umów o roboty budowlane, projekty umów z podwykonawcami, przygotowujemy i opiniujemy umowy o finansowanie inwestycji.

Oferujemy pomoc w negocjacjach z kontrahentami, przygotowaniu niezbędnej dokumentacji, a także w prowadzeniu sporów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniu arbitrażowym.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 89 09 630
tel: +48 (17) 22 42 102