Polityka prywatności

UMOWY

  • negocjowanie i przygotowywanie licznych umów z zakresu szeroko pojętego procesu budowlanego (np. o przygotowanie dokumentacji architektonicznej, o przeniesienie praw autorskich, o nadzór inwestorski, o budowę dużych obiektów przemysłowych, handlowych, biurowych i mieszkaniowych; o budowę fermy wiatrowej);
  • negocjowanie umów związanych z korzystaniem przez klub piłkarski z nowowybudowanego stadionu piłkarskiego.