DORADZTWO PODATKOWE

VAT

W ramach usług z zakresu doradztwa podatkowego przeprowadzamy analizy rozliczeń z tytułu VAT oraz dokonujemy weryfikacji stosowanych przez naszych Klientów rozwiązań. Wskazujemy na konsekwencje w zakresie VAT planowanych transakcji oraz tworzymy optymalne rozwiązania podatkowe. Ograniczamy ryzyka oraz określamy możliwe oszczędności podatkowe uwzględniając specyfikę poszczególnych branż. Prowadzimy postępowania w celu odzyskania nienależnie zapłaconego lub nieodliczonego podatku w związku z niezgodnością przepisów prawa polskiego z prawem wspólnotowym, jak i w związku z korzystnymi zmianami linii orzeczniczej sądów polskich. 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63