OBRÓT GOSPODARCZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA KONKURENCJI

Jednym z obszarów naszej działalności jest doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Uwzględniając specyficzne potrzeby Klientów udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących prawa autorskiego, prawa własności intelektualnej, ochrony konkurencji, kampanii reklamowych i ochrony baz danych. Przygotowujemy umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, patentów, praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych oraz wszelkiego rodzaju umowy licencyjne, których przedmiotem jest korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i in. Naszych Klientów reprezentujemy także w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, prawem antymonopolowym oraz naruszeniem praw własności intelektualnej przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi.

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63