OBRÓT GOSPODARCZY

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I OCHRONA KONKURENCJI

Jednym z obszarów naszej działalności jest doradztwo prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej. Uwzględniając specyficzne potrzeby Klientów udzielamy porad i sporządzamy opinie w sprawach dotyczących:

  • prawa autorskiego,
  • prawa własności intelektualnej,
  • ochrony konkurencji,
  • kampanii reklamowych i ochrony baz danych.
Przygotowujemy umowy o przeniesienie autorskich:
  • praw majątkowych,
  • patentów,
  • praw z rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych,
  • oraz wszelkiego rodzaju umowy licencyjne, których przedmiotem jest korzystanie z patentów, znaków towarowych, programów komputerowych i in.

Naszych Klientów reprezentujemy także w sporach sądowych, arbitrażowych i postępowaniach administracyjnych we wszystkich sprawach związanych z nieuczciwą konkurencją, prawem antymonopolowym oraz naruszeniem praw własności intelektualnej przed wszystkimi sądami oraz organami państwowymi.

Reprezentujemy zarówno duże firmy medialne (radiowe i telewizyjne), fonograficzne, wydawnictwa, gazety, galerie, jak i ich kontrahentów: aktorów, artystów wykonawców, pisarzy, malarzy, fotografików jak i wszelkie osoby posiadające prawa autorskie.

 
ZOBACZ NASZE DOŚWIADCZENIE
 

OSOBY KONTAKTOWE

ADW. MAREK FORYSTEK
tel: +48 (12) 62 80 400

Menu oferta

Zapraszamy do kontaktu!

tel: +48 (12) 62 80 400
tel: +48 (22) 890 96 30
tel: +48 (17) 789 22 63