Polityka prywatności

PRAWO PRACY

  • porady dotyczące ustalenia istnienia stosunku pracy;
  • dochodzenie niewypłaconego wynagrodzenia i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy;
  • odwołania od niezgodnego z prawem lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę;
  • dochodzenie roszczeń związanych z wypadkami przy pracy.